סטודנטים.ות יקרים.ות

עיריית אור יהודה באמצעות מרכז קזז לצעירים מעודדת את ההשכלה הגבוהה ומעניקה לסטודנטים סיוע כספי ללימודים.

 כמו כן, אנו מייחסים חשיבות עליונה לערך הנתינה והתרומה לקהילה ועל כן העירייה מאפשרת לסטודנטים בעיר לתרום מזמנם למען קהילת אור יהודה ובכך להגדיל את סכום המלגה.

אנו מזמינים אתכם לבחור באחד משני מסלולי המלגה 

לשנת תשפ"ד

שימו לב!
ניתן להגיש בקשה רק למסלול מלגה אחד

סטודנטים.ות יקרים.ות

עיריית אור יהודה באמצעות מרכז קזז לצעירים מעודדת את ההשכלה הגבוהה ומעניקה לסטודנטים סיוע כספי ללימודים.

 כמו כן, אנו מייחסים חשיבות עליונה לערך הנתינה והתרומה לקהילה ועל כן העירייה מאפשרת לסטודנטים בעיר לתרום מזמנם למען קהילת אור יהודה ובכך להגדיל את סכום המלגה.

אנו מזמינים אתכם לבחור באחד משני מסלולי המלגה  לשנת תשפ"ד

שימו לב!
ניתן להגיש בקשה רק למסלול מלגה אחד

מסלול 1

מלגת מעורבות חברתית בשיתוף מפעל הפיס
מסלול עם שעות מעורבות

סכום מלגה 10,000 ש"ח

מסלול 2

מלגת עיריית אור יהודה

סכום מלגה 500 ש"ח

מסלול 1

מלגת מעורבות חברתית
בשיתוף מפעל הפיס
מסלול עם שעות מעורבות

סכום מלגה 10,000 ש"ח

מסלול 2

מלגת עיריית אור יהודה


סכום מלגה 500 ש"ח

מועד אחרון להגשת הבקשה 8 לאוקטובר 2023

מועד אחרון להגשת הבקשה
8 לאוקטובר 2023

לשאלות

כתוב את הכותרת כאן