צוות היחידה להתנדבות
רמת-גן

שולח ברכת תודה

למתנדבים והמתנדבות
על התרומה, הנתינה והעשייה
גם בתקופה מאתגרת זו.

יום המתנדב 2024

תודה

תודה

צוות היחידה להתנדבות
רמת-גן

שולח ברכת תודה

למתנדבות והמתנדבים
על התרומה, הנתינה והעשייה
גם בתקופה מאתגרת זו.

יום המתנדב 2024